Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Nyrsio

Ydych chi'n unigolyn tosturiol a charedig gyda phersonoliaeth ofalgar? Yna bydd ein cyrsiau gwerth chweil mewn Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant neu Nyrsio Iechyd Meddwl, yn eich helpu i ddechrau'r yrfa sy'n berffaith i chi.

Edrychwch ar y cyfleusterau ward modern o'r radd flaenaf y mae ein myfyrwyr yn hyfforddi ynddynt. Telir ffioedd dysgu os gallwch ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl i chi raddio.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cyrsiau Nyrsio rydyn ni'n eu cynnig yma ym Prifysgol Abertawe.

 

 

 

Darganfyddwch fwy am eich cwrs

Gwyliwch ein Cyfarwyddwr Rhaglen Nyrsio Cyn-gofrestru, Cath Williams, yn siarad popeth am yr hyn y mae ein cwrs Nyrsio yn ei gynnig. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant neu Nyrsio Iechyd Meddwl, mae ein cwrs yn berffaith i unrhyw un sy'n angerddol am yrfa yn y diwydiant gofal iechyd.

Yn y fideo hwn, byddwch yn darganfod mwy am ein cyfweliadau mynediad a'n cyfleoedd lleoli.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.