Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i'r Ysgol Feddygaeth

Ar ddechrau pandemig COVID-19, roedd yr Athro Lloyd am sicrhau ein bod yn creu’r profiad ar-lein gorau posib, fel y gallech chi, ein gwesteion ar-lein, brofi’r awyrgylch cyfeillgar yn yr Ysgol sy’n rhoi myfyrwyr yn gyntaf. Y fideo hwn yw ei neges fer i’ch croesawu fel un o’n gwesteion ar-lein.

Mwynhewch archwilio Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.

Am strwythur y cwrs Meddygaeth i Raddedigion

Mae’r radd feddygol garlam, bedair-blynedd hon yn dilyn cwricwlwm sbiral arloesol, integredig sydd wedi’i gynllunio i adlewyrchu’r ffordd y mae clinigwyr yn trin cleifion a’r ffordd y mae cleifion yn cyflwyno i feddygon.  Byddwch yn astudio gwyddorau biofeddygol sylfaenol yng nghyd-destun meddygaeth glinigol, iechyd y cyhoedd, patholeg, therapiwteg, moeseg, materion seicogymdeithasol wrth reoli cleifion.

Mae'r Athro Kamila Hawthorne MBE yn rhannu manylion am strwythur y cwrs Meddygaeth i Raddedigion

Am ein lleoliadau clinigol cyfleoedd

Gydol y rhaglen hon byddwch yn canolbwyntio ar wybodaeth a sgiliau cynyddol ym maes ymarfer clinigol. Bydd y dull troellog hwn yn eich galluogi i gyfnerthu eich dysgu drwy roi sylw i’r newydd i bynciau drwy achosion newydd i ddyfnhau’ch dealltwriaeth a’ch gwneud chi’n feddyg hyderus a chymwys.   Mae’r flwyddyn derfynol yn cyfnerthu eich gwybodaeth wyddonol mewn cyd-destun ymarfer clinigol a byddwch wedi eich lleoli’n bennaf mewn Byrddau Iechyd a Phractisau Cyffredinol. Mae’r flwyddyn yn dod i ben gydag Astudiaeth o’ch Dewis mewn unrhyw faes meddygol unrhyw le yn y byd yn unol â’ch diddordebau personol, a 5 wythnos yn cysgodi wrth i chi baratoi ar gyfer y Rhaglen Sylfaen.  

Mae'r Athro Kamila Hawthorne MBE yn siarad am y lleoliadau a'r cyfleoedd rhyngwladol o fewn y cwrs.

Pam Abertawe

Mae'r Athro Kamila Hawthorne MBE, Pennaeth Meddygaeth i Raddedigion, yn rhannu sut beth yw astudio meddygaeth yn Abertawe, a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd.

Edrychwch ar ein cyfleusterau

Archwiliwch ein cyfleusterau a'n mannau addysgu sy'n arwain y byd yma yn yr Ysgol Feddygaeth sy'n cynnwys yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1 a 2 a'r Adeilad Gwyddor Data..

Fideo Graddio

Clywed gan rai o'n graddedigion diweddar sy'n rhannu eu rhesymau dros ddewis astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth.

Diwrnod Graddio Serah

Mae'n ddiwrnod graddio Serah, ar ôl cyrraedd diwedd ei hamser gyda ni mae hi'n rhannu uchafbwyntiau ei hastudiaethau Meddygaeth i Raddedigion.

Archwiliwch yr Ysgol Feddygaeth a'ch Cwrs

Dysgwch fwy am Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe drwy ddarllen ein cylchgrawn ysgol 'Pwls' a darganfyddwch fwy am eich cwrs drwy ymweld â'n hysbysiad hwylus.