Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso cynnes o'r Athra Matt Jones, penaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Matt yn awdur ac ymchwilydd fyd-enwog gydag angerdd am ehangu mynediad at dechnoleg yn y byd datblygiedig. Mae'r fideo yma yn gyflwyniad da i gymdeithas gyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth.

Modiwlau Mathemateg

Mae Meredith, myfyriwr mathemateg, yn siarad â ni trwy ei hoff fodiwlau yma yn Abertawe

Taith Fathemateg

Mae un o'n llysgenhadon myfyrwyr gwych, Nothando, yn mynd â ni am dro yn gyflym o amgylch y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr mathemateg yn y ffowndri gyfrifiadurol

Gwrdd â'n Myfyrwyr

Mae'r fideo hwn gan ein myfyrwyr Selena a Declan yn gyflwyniad gwych i'r adran fathemateg

Mathemateg

Cwrdd â diff, Wayne, Selena a Declan wrth iddyn nhw ddweud wrthyn ni sut deimlad yw astudio mathemateg yma

Ymchwil mathemateg

Mae'r athro Elaine Crooks yn rhoi trosolwg o'n hymchwil yn yr adran fathemateg

Cyflogadwyedd

Darganfyddwch mwy am y cefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda Aimee Pritchard, Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant

 

Tiwtorial

Mae Dr Martin Crossley yn sôn wrthym am sut y byddai hyn yn gweithio yn y cyflwyniad hwn i gywiro camgymeriadau

 
 

Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant Aimee Pritchard yn trafod opsiynau Blwyddyn Mewn Diwydiant a chegfnogaeth ar draws y Coleg Gwyddoniaeth.