Coronafeirws: y diweddaraf

CROESO I’R YSGOL REOLAETH

Croeso cynnes gan yr Athro Katrina Pritchard, Cyd-ddeon Dros Dro a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Reolaeth.

 

Croeso i Farchnata

Mae Beth Cummings, Cyfarwyddwr y Rhaglen a Darlithydd mewn Marchnata yn estyn croeso cynnes i chi i’r Ysgol Reolaeth ac i’n Hadran Farchnata.

 
 

Archwiliwch ein rhaglenni

Clywch gan Dr Maggie Miller, Uwch-ddarlithydd Marchnata, wrth iddi rannu sut mae strwythur ein rhaglenni yn eich paratoi i fod yn farchnatwr llwyddiannus.

 
 

Gwella eich cyflogadwyedd

Darganfod sut mae rhai o'n myfyrwyr wedi elwa o ymgysylltu â ein gwasanaeth cyflogadwyedd wrth iddynt rannu eu profiadau lleoli yn y diwydiant.

 
 

Archwiliwch ein Campws y Bae

Ewch ar daith rithwir o amgylch ein Hysgol Reolaeth ac archwiliwch ein cyfleusterau o’r radd flaenaf a’n campws amgylchynol gydag Ahana, un o’n myfyrwyr.

 
 

Beth yw blwyddyn sylfaen?

Mae Kyle yn rhannu ei brofiad a’r buddion sy’n gysylltiedig â chwblhau blwyddyn Sylfaen, megis maint dosbarth bach, rhwydwaith cymorth cryf a lleoliad hynod unigryw i astudio.

 
 

Cysylltwch â ni

Rydym yma i’ch cefnogi felly cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am Brifysgol Abertawe neu os hoffech drafod eich cynnig i astudio gyda ni yn yr Ysgol Reolaeth.

 

Dysgwch fwy!

Ydych chi’n chwilio am ragor o wybodaeth am yr Ysgol Reolaeth, ein cyrsiau a’n profiad y myfyrwyr? Dilynwch y dolenni isod.

Ein Prospectws

SoM UG Prospectus 2021

Ein Darlithoedd Rhagflas

Rydyn ni wedi llunio rhestrau darllen awgrymedig a dolenni defnyddiol ar gyfer ffynonellau i’ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth o farchnata a busnes yn ogystal â bod ar flaen y gad o ran pynciau a addysgir yn ystod eich semester cyntaf yn Abertawe. Cofiwch wylio ein darlithoedd rhagflas ar bynciau er mwyn derbyn mwy o welediad i’r cwrs gradd Marchnata.

Ein Cyrsiau

Mae ein holl raddau BSc yn caniatáu’r opsiwn i astudio dramor am flwyddyn neu ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn edrych ymlaen at eich cael i ymuno â teulu’r Hysgol Reolaeth. Am fwy o wybodaeth am ariannu, cyrsiau, y cymorth sydd ar gael i chi fel myfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalen penodol a fydd yn helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Neu, cysylltwch â'n tîm recriwtio cyfeillgar i'ch cefnogi gydag unrhyw gwestiynau penodol: somrecruitment@swansea.ac.uk