Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae Dr Chris Pak, sy’n ddarlithydd mewn ysgrifennu cyfoes a diwylliant digidol o’n Hadran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, yn cyflwyno sesiwn holi ac ateb. Mae Chris yn trafod yr amrywiaeth eang o bynciau a gynigir gan yr adran, sy’n cwmpasu cyfnod llenyddol hir o’r cyfnod canoloesol i’r cyfnod cyfoes. Mae Chris hefyd yn rhoi trosolwg o strwythur y radd.

Bydd academyddion o’n Hadran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn trafod eu harbenigedd a’r hyn y maent yn ei addysgu.

Bydd yr Athro Daniel Williams o’n Hadran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn trafod ei arbenigedd a’r modiwlau y mae’n eu haddysgu.

Mae'r Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol. Am fwy fanylion ewch i'n tudalen ar Wobr Dylan Thomas.