Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Gwyliwch Dr Greg Herman, Tiwtor Derbyn Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd, yn rhoi trosolwg o’r amrywiaeth eang o raglenni sydd ar gael yn Abertawe.

Bydd academyddion o’n Hadran Ieithoedd Modern yn trafod eu harbenigedd a’r hyn y maent yn ei addysgu.

Bydd Josephine yn rhannu ei phrofiadau o astudio yn yr Adran Ieithoedd Modern.

Bydd Dr Kathryn Jones yn trafod y modiwlau cyfrwng Cymraeg a gynigir gan yr Adran Ieithoedd Modern.

Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP TO 1YP

3YP TO 4YP