Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i'r Ysgol Feddygaeth

Ar ddechrau pandemig COVID-19, roedd yr Athro Lloyd am sicrhau ein bod yn creu’r profiad ar-lein gorau posib, fel y gallech chi, ein gwesteion ar-lein, brofi’r awyrgylch cyfeillgar yn yr Ysgol sy’n rhoi myfyrwyr yn gyntaf. Y fideo hwn yw ei neges fer i’ch croesawu fel un o’n gwesteion ar-lein.

Mwynhewch archwilio Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.

Holi ac Ateb Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol

Mae Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol yn cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa arbenigol i chi ddewis ohonynt: ymchwil, menter ac arloesi a meddygaeth. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar benderfynyddion iechyd dynol, o lefel is-gell i’r gell, y system, yr unigolyn ac, yn olaf, y boblogaeth.

Yn y fideo hwn, mae Olivia, un o’n myfyrwyr presennol, yn siarad â chyfarwyddwr a sefydlwr y cwrs, Dr Jodie Croxall, gan archwilio cwmpas y cwrs a’r hyn y gallwch ddisgwyl ei ddysgu a’i brofi.

Eisiau astudio Meddygaeth?

Os ydych yn gwneud cais am Feddygaeth israddedig, neu os hoffech archwilio’ch diddordeb angerddol mewn gwyddoniaeth gan gadw’r opsiwn o astudio Meddygaeth yn y dyfodol, mae ein Llwybrau i Feddygaeth yn berffaith i chi.  Mae ein Llwybrau yn eich paratoi i ymgeisio am raglenni Meddygaeth i Raddedigion ledled y DU, ond maent hefyd yn gwarantu cyfweliad i chi ar ein Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion ni, ar yr amod y gallwch fodloni’r meini prawf derbyn.

Mae ein Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, yr Athro Phil Newton, yn siarad â Gloria, myfyriwr meddygaeth a raddiodd o’r Llwybrau, am sut mae’r Llwybrau yn gweithio a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl os dewiswch y llwybr hwn.

Edrychwch ar ein cyfleusterau

Archwiliwch ein cyfleusterau a'n mannau addysgu sy'n arwain y byd yma yn yr Ysgol Feddygaeth sy'n cynnwys yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1 a 2 a'r Adeilad Gwyddor Data..

Dyma Olivia

Olivia, un o'n myfyrwyr Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol, yn dweud wrthych pam ei bod wrth ei bodd yn astudio gyda ni, beth mae e'n ei hoffi am Abertawe, y cwrs a'r brifysgol..

Fideo Graddio

Clywed gan rai o'n graddedigion diweddar sy'n rhannu eu rhesymau dros ddewis astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth.

Cymorth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith

Clywch gan Dr Alwena Morgan a Dr Jason Williams ar sut beth yw i astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Archwiliwch yr Ysgol Feddygaeth a'ch Cwrs

Dysgwch fwy am Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe drwy ddarllen ein cylchgrawn ysgol 'Pwls' a darganfyddwch fwy am eich cwrs drwy ymweld â'n hysbysiad hwylus.

CANLLAW HWYLUS AM GWRS

Ewch i'n Canllaw Cwrs Hwylus i gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein trafodaethau pwnc byw sydd i ddod