Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein gradd hyblyg, eang mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer ystod o yrfaoedd gwerth chweil mewn amrywiaeth o sectorau. P'un a oes gennych ddiddordeb cael gyrfa mewn, gwasanaethau cymdeithasol, y gwasanaeth sifil, gweithio yn y GIG, iechyd annibynnol a gofal cymdeithasol, a sefydliadau elusennol - gall ein cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol eich helpu i gyflawni eich nodau.

Gwyliwch ein Cyfarwyddwr Rhaglen, Dr Jan Lewis, yn siarad am bopeth sydd gan Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'w gynnig - gan gynnwys rhagolygon gyrfa, cyfleoedd lleoli a throsolwg o sut mae'r cwrs yn cael ei asesu.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfleoedd Lleoli a Chyflogadwyedd

Os ydych am wybod mwy am ba gyfleoedd lleoliad a chyflogadwyedd sydd wrth astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Simeon Smith o Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yma i helpu.