Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Yn y fideo hwn, mae Dr Alexia Bowler yn eich croesawu chi i'r Adran Iaith Saesneg, TESOL ac Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae Alexia'n siarad am y graddau anrhydedd sengl ac ar y cyd a'r modiwlau sydd ar gael yn yr adran, ynghyd â'r profiad arbennig i fyfyrwyr a chyfleoedd cyflogaeth i fyfyrwyr.

Bydd yr Athro Tess Fitzpatrick yn rhoi trosolwg cyffrous o’n rhaglen Ieithyddiaeth Gymhwysol, yr Iaith Saesneg a TESOL.

Bydd academyddion o’n Hadran Ieithyddiaeth Gymhwysol, yr Iaith Saesneg a TESOL yn trafod eu harbenigedd a’r hyn y maent yn ei addysgu.

Mae’r rhestr ddarllen ar gyfer y cwrs gradd Ieithyddiaeth Gymhwysol ar gael yma