Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Bydd yr Athro mewn Hanes Modern, Martin Johnes, yn rhoi trosolwg o’r modiwl Arsylwi ar Brydain: Bywyd Bob Dydd yn ystod Canol yr Ugeinfed Ganrif

Bydd Dr Sarah May yn cyflwyno’r modiwl Hanes Pwy? Sy’n archwilio’r Diwydiant Treftadaeth.

Bydd Dr. Leighton James yn cyflwyno ei fodiwl Y Rhyfel Fawr dros Ymerodraeth, 1754-1764

Bydd Dr Richard Hall yn trafod y modiwl Y Byd Prydeinig Atlantaidd c.1550-1760.

Bydd yr Hanesydd America Cynnar, Dr Richard Hall, yn trafod ei fodiwl ail flwyddyn, America Chwyldroadol.

Bydd Dr Adam Mosley yn rhoi trosolwg o’r modiwl Y Byd Modern Cynnar, 1500-1800.

Bydd Arbenigwr ar yr Oesoedd Canol, Dr Emma Cavell, yn rhoi darlith fyr ar effaith y Pla Du ar Gymru.

Bydd Dr Michael Bresalier, darlithydd mewn Hanes Meddygaeth, yn siarad am ei fodiwl Heintiau mewn Hanes Byd-eang.

 

Darlith Flasu Hanes

Mae Dr Christoph Laucht yn uwch-ddarlithydd mewn Hanes Modern ac ef yw Cyfarwyddwr Hanes ar gyfer Rhaglenni Israddedig. Yn y fideo hwn, mae Christoph yn cyflwyno darlith enghreifftiol sy’n dadansoddi’r Rhyfel Oer. Rydym yn cynnig modiwl ail flwyddyn cyffrous ar y Rhyfel Oer, sy’n galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’r rhan hanfodol hon o hanes yr ugeinfed ganrif ynghyd â’i heffaith ar chwaraeon, prynwriaeth, rhywedd, diwylliant poblogaidd a mwy hyd heddiw.

 
 

Dadansoddi Ffynonellau Hanesyddol

Mae Dr Gethin Matthews yn uwch-ddarlithydd dwyieithog yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe. Mae Gethin yn addysgu modiwlau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn y fideo hwn, mae Gethin yn ymchwilio i hanes ffotograff y credir ei fod yn dangos ‘brwdfrydedd am ryfel’ yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydym yn dysgu, ar lefel brifysgol, ei bod hi’n bwysig dadansoddi ffynonellau hanesyddol yn fanwl..

 
 

Sesiwn Holi ac Ateb Hanes

Mae Dr Tomas Irish, sy’n uwch-ddarlithydd o’n Hadran Hanes, yn cyflwyno sesiwn holi ac ateb. Mae Tomas yn egluro strwythur y radd ac yn trafod yr amrywiaeth eang o bynciau a gynigir gan Adran Hanes Prifysgol Abertawe. Mae Tomas hefyd yn sgwrsio am gyfleoedd y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, megis teithiau maes, lleoliadau gwaith ac astudio dramor..