Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i'r Ysgol Feddygaeth

Ar ddechrau pandemig COVID-19, roedd yr Athro Lloyd am sicrhau ein bod yn creu’r profiad ar-lein gorau posib, fel y gallech chi, ein gwesteion ar-lein, brofi’r awyrgylch cyfeillgar yn yr Ysgol sy’n rhoi myfyrwyr yn gyntaf. Y fideo hwn yw ei neges fer i’ch croesawu fel un o’n gwesteion ar-lein.

Mwynhewch archwilio Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.

Holi ac Ateb Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Mae’r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa i chi ddewis ohonynt: ymchwil, menter ac arloesi a meddygaeth. Mae’r pwyslais craidd ar gymhwyso’r gwyddorau meddygol mewn perthynas â systemau dynol – sut mae’r corff yn gweithio pan fydd popeth yn gweithredu fel y dylai, beth sy’n digwydd pan aiff pethau o chwith a sut caiff ymyriadau eu defnyddio i drin y problemau hyn.

Yn y fideo hwn, mae Francesca, myfyriwr yn y flwyddyn olaf, yn siarad â Chyfarwyddwr a Sefydlwr y cwrs, yr Athro Lisa Wallace, gan archwilio cwmpas y cwrs a’r hyn y gallwch ddisgwyl ei ddysgu a’i brofi.

Eisiau astudio Meddygaeth?

Os ydych yn gwneud cais am Feddygaeth israddedig, neu os hoffech archwilio’ch diddordeb angerddol mewn gwyddoniaeth gan gadw’r opsiwn o astudio Meddygaeth yn y dyfodol, mae ein Llwybrau i Feddygaeth yn berffaith i chi.  Mae ein Llwybrau yn eich paratoi i ymgeisio am raglenni Meddygaeth i Raddedigion ledled y DU, ond maent hefyd yn gwarantu cyfweliad i chi ar ein Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion ni, ar yr amod y gallwch fodloni’r meini prawf derbyn.

Mae ein Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, yr Athro Phil Newton, yn siarad â Gloria, myfyriwr meddygaeth a raddiodd o’r Llwybrau, am sut mae’r Llwybrau yn gweithio a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl os dewiswch y llwybr hwn.

Edrychwch ar ein cyfleusterau

Archwiliwch ein cyfleusterau a'n mannau addysgu sy'n arwain y byd yma yn yr Ysgol Feddygaeth sy'n cynnwys yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1 a 2 a'r Adeilad Gwyddor Data..

Dyma Francesca

Dyma Francesca, un o'n myfyrwyr Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, yn dweud wrthych pam mae hi wrth ei bodd yn astudio gyda ni, beth mae hi'n ei hoffi am Abertawe, y cwrs a'r brifysgol.

Fideo Graddio

Clywed gan rai o'n graddedigion diweddar sy'n rhannu eu rhesymau dros ddewis astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth.

Cymorth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith

Clywch gan Dr Alwena Morgan a Dr Jason Williams ar sut beth yw i astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Archwiliwch yr Ysgol Feddygaeth a'ch Cwrs

Dysgwch fwy am Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe drwy ddarllen ein cylchgrawn ysgol 'Pwls' a darganfyddwch fwy am eich cwrs drwy ymweld â'n hysbysiad hwylus.