Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Wyddorau Gofal Iechyd

Dyma gyflwyniad i'n cwrs Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae yna ystod eang o bynciau gwych a gwerth chweil i'w hastudio o dan y cwrs hwn, fel: Awdioleg, Ffisioleg Cardiaidd, Meddygaeth Niwclear, Niwroffisioleg, Ffiseg Radiotherapi, Ffiseg Ymbelydredd, a Ffisioleg Anadlol a Chwsg.

Dewch i ddarganfod mwy am y cwrs Gwyddor Gofal Iechyd gan ein myfyrwyr!

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.