Coronafeirws: y diweddaraf

Ysgol Y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dewch yn Wyddonydd Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe - drws i ddyfodol disglair

Cymerwch gipolwg ar Gyfleusterau Chwaraeon y Brifysgol yma.

Trosolwg o’r Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

O Fiomecaneg i Foeseg Chwaraeon, trosolwg o’r hyn rydym yn ei addysgu yn Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Trosolwg Modiwl: Sylfeini Gwyddor Ymarfer Corff

Mae Dr Joanne Hudson yn esbonio beth sy'n cael ei gynwys yn y modiwl Sylfeini Gwyddor Ymarfer Corff

Trosolwg Modiwl: Anatomi Dynol

Mae Dr Laura Mason yn esbonio beth sydd yn y modiwl Anatomi Dynol

Trosolwg Modiwl: Ffisioleg Dynol

Mae Dr Richard Metcalfe yn esbonio beth sydd yn y modiwl Ffisioleg Dynol

Trosolwg Modiwl: Cyflwyniad i Biofecaneg 1

Mae Dr Nick Owen yn esbonio beth sydd yn y modiwl Cyflwyniad i Biofecaneg 1

Trosolwg Modiwl: Cyflwyniad i Biomecaneg 2

Mae Dr Neil Bezodis yn esbonio beth sydd yn y modiwl Cyflwyniad i Biomecaneg 2

Trosolwg Modiwl: Cryfhau a Chyflyru

Mae Dr Mark Waldron yn esbonio beth sy'n cael ei gynnwys yn y modiwl Cryfhau a Chyflyru

Trosolwg Modiwl: Technoleg ac Arloesedd mewn Mecaneg Anafiadau

Mae Dr Elisabeth Williams yn esbonio beth sy'n cael ei gynnwys yn y modiwl Technoleg ac Arloesedd mewn Mecaneg Anafiadau

Trosolwg Modiwl: Sylfeini Seicoleg Chwaraeon

Mae Dr Oliver Roquette yn esbonio beth sydd yn y modiwl Sylfeini Seicoleg Chwaraeon

Trosolwg Modiwl: Dulliau Ymchwil a Moeseg

Mae Dr Shane Heffernan yn esbonio beth sydd yn y modiwl Dulliau Ymchwil a Moeseg

 

Y Labordy Biomecaneg

Yn Esbonio galluoedd ein Labordy Biomecaneg (yr ystafell las) a sut caiff ei ddefnyddio i olrhain symudiadau.

 
 

Mannau Addysgu

Cymerwch gipolwg ar ein mannau addysgu a’n labordai.

 
 

Labordy Realiti Rhithwir

Yn Arwain y ffordd ym maes addysgu arloesol gyda’n Labordy Realiti Rhithwir.

 
 

Labordy Prosiectau ac Ymchwil

Cipolwg ar ein labordy sydd wedi’i neilltuo i waith prosiect staff a myfyrwyr.

 
 

Taith fer o Gampws y Bae dan arweiniad myfyrwyr

Dilynwch ein myfyrwyr ar daith o Gampws y Bae ger y traeth.

 

Holi ac Ateb gyda'n myfyrwyr Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Rhan 1

Mae ein myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon yn trafod rhai o'ch cwestiynau mwyaf cyffredin

 

Holi ac Ateb gyda myfyrwyr Chwaraeon ac Ymarfer Corff rhan 2

Mae ein myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon yn trafod eich cwestiynau cyffredin (Rhan 2).

 

Prosiect Ymchwil: Strategaethau Diwrnod Cystadleuaeth ar gyfer Gwella Perfformiad

Yr Athro Liam Kilduff sy'n esbonio ei brosiect ymchwil, ‘Competition Day Strategies for Enhanced Performance’

Prosiect Ymchwil: Seiclo Cystadleuol gyda Clefyd Siwgr

Mae Dr Richard Bracken yn esbonio ei brosiect ymchwil, ‘Competitive Prolonged Cycling with Type 1 Diabetes’

Prosiect Ymchwil: Deall Mecanwaith Cicio Rygbi

Mae Dr Neil Bezodis yn esbonio ei brosiect ymchwil, ‘Understanding the Mechanics of Rugby Kicking

Prosiect Ymchwil: Elite and Professional Sport Group: Extreme Environments Research

Mae Dr Mark Waldron yn esbonio ei brosiect ymchwil, ‘Elite and Professional Sport Group: Extreme Environments Research’

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Gwyddor Chwaraeon

Dysgwch mwy am beth mae ein graddedigion yn gwneud a'r ffordd mae Abertawe yn eich cefnogi i ehangu eich cyflogadwyedd.

Myfyriwr Presennol: Fy mhrofiad gwaith gyda Thîm Pêl-droed Dinas Abertawe/h3>

Gwrandewch ar brofiad Lily Chapman ar interniaeth gyda Thîm Pêl-droed Dinas Abertawe ar y tîm cryfhau a chyflyru.

Gwyddor Chwaraeon a Chwaraewr Rygbi'r Scarlets

Gwrandewch ar Dan Davis yn trafod sut mae'n llwyddo i chwarae rygbi i'r Scarlets ac astudio fel myfyriwr Gwyddor Chwaraeon yr un pryd

Cyn-fyfyrwyr Israddedig: F'astudiaethau a fy ngyrfa gyda'r Scarlets

Gwrandewch ar Rhys Jones yn trafod ei astudiaethau israddedig yn Abertawe a'i brofiadau fel Uwch Hyfforddwr Cryfhau a Chyflyru gyda Rygbi'r Scarlets

Cyn-fyfyriwr Israddedig: F'astudiaethau a fy ngyrfa gydag LA Galaxy

Gwrandewch ar Will Sparkes yn trafod ei astudiaethau yn Abertawe a'i yrfa fel Gwyddonydd Chwaraeon gydag LA Galaxy

Pêl-droed ym Mhrifysgol Abertawe