Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Wyddorau Parafeddyg

Wedi'i achredu gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, bydd ein Gwyddorau Parafeddyg, yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r priodoleddau hanfodol i chi i ddechrau gyrfa gyffrous a gwerth chweil fel Parafeddyg Cofrestredig.

Gwyliwch yr Uwch Ddarlithydd, Tom Hewes, yn siarad am bopeth sydd gan y cwrs hwn i'w gynnig. Ni fydd unrhyw ffioedd dysgu os gallwch ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl i chi raddio.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.