Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Live chat button graphic

GWLEIDYDDIAETH A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg

12YP I 1YP 

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Yn y fideo hwn, mae Dr Matthew Wall yn ateb cwestiynau am astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn trafod rhai agweddau diddorol ar y graddau.

Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg

Dysgwch fwy am astudio’r cwrs heriol a gwobrwyol ‘Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg’ (PPE) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Dr Paddy McQueen yn trafod sut y mae’r pwnc unigryw hwn yn caniatáu ichi ddatblygu sgiliau mewn economeg, gwybodaeth wleidyddol a sgiliau athronyddol, â ffocws ar feddwl yn feirniadol ac yn greadigol.

Yn y fideo hwn, mae Dr Matthew Wall, Athro Cysylltiol mewn Gwleidyddiaeth, yn cyflwyno darlith ragflas i’ch cyflwyno i rai o’r pynciau y byddwch yn eu hastudio yn eich Gradd Wleidyddiaeth yn Abertawe.

Yn y fideo hwn mae’r Athro Cysylltiol Luca Trenta, ei faes arbenigedd yw Polisi Tramor yr Unol Daleithiau, yn cyflwyno sesiwn ar sut gall astudio Cysylltiadau Rhyngwladol a Pholisi Tramor yr Unol Daleithiau ein helpu ni i ddeall dadleuon a materion diweddar.

Mae ein rhestr ddarllen a argymhellir ar gael yma