Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

Os ydych chi am yrfa lle gallwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol, cadarnhaol i fywydau pobl a chymunedau mewn amgylchiadau bregus, yna ein gradd Gwaith Cymdeithasol yw'r man cychwyn delfrydol i chi.

Bydd y cwrs achrededig proffesiynol hwn yn rhoi'r wybodaeth academaidd a'r profiad ymarferol i chi i ddechrau gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol cofrestredig.

Byddwch yn treulio hanner eich amser ar leoliad gydag asiantaethau gwaith cymdeithasol, yn dysgu trwy arsylwi ac ymarfer, a'r hanner arall yn cael ei ddysgu gan ein hacademyddion gwych, yma i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd.

Gwyliwch ein Hathro Cyswllt, Paul Rees, yn siarad am rai o'r pethau y byddwch chi'n eu profi os byddwch chi'n dewis astudio Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.