Coronafeirws: y diweddaraf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Ofal Mamolaeth

Mae gan ein cwrs Gofal Mamolaeth ffocws cryf ar hunanddatblygiad, hunanymwybyddiaeth a sgiliau cyfannol. Trwy astudio’r cwrs hwn, byddwch yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o agweddau allweddol ar wasanaethau ffisioleg, teulu, cymdeithas, cyfathrebu, diwylliant, iechyd a gofal mamolaeth yn y DU.

Yn y fideo hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen, Nicky Court, yn darparu gwybodaeth ar sut y byddwch chi'n astudio'ch cwrs a sut y cewch eich asesu.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.