Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso cynnes o'r Athro Matt Jones, penaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Matt yn awdur ac ymchwilydd fyd-enwog gydag angerdd am ehangu mynediad at dechnoleg yn y byd datblygiedig. Mae'r fideo yma yn gyflwyniad da i gymdeithas gyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth.

Croeso i'r diwrnod agored gan Dr Rhian Meara, darlithydd a thiwtor derbyn yr Adran Ddaearyddiaeth. Mae Rhian yn rhoi blas o'r adran i chi ac yn trafod ffyrdd o gadw mewn cysylltiad ac i weld beth sy'n digwydd yn yr Adran Ddaearyddiaeth.

Taith Daearyddiaeth

Mae Ethan sy'n fyfyriwr yn y drydedd flwyddyn yn mynd â ni ar daith gyflym o amgylch rhai o'r cyfleusterau daearyddiaeth yma ym Mhrifysgol Abertawe

Daearyddiaeth Abertawe

Mae'r fideo hwn yn dangos y golygfeydd godidog, y bobl a'r posibiliadau sy'n gysylltiedig â'r adran ddaearyddiaeth

Modiwlau Daearyddiaeth

Mae Katie, myfyriwr yn y drydedd flwyddyn, yn dweud wrthym ei hoff fodiwlau Daearyddiaeth o'r flwyddyn gyntaf hyd at ei thrydedd flwyddyn

Cyflogadwyedd

Dysgwch fwy am y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr yn y Coleg gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda'n Swyddog cyflogadwyedd a blwyddyn mewn diwydiant

Pontio i’r Brifysgol

Bydd Ethan yn trafod y broses bontio rhwng astudio Safon Uwch a’r brifysgol a bydd yn rhoi cyngor ar astudio annibynnol.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant Aimmee Pritchard yn trafod opsiynau Blwyddyn Mewn Diwydiant a chegfnogaeth ar draws y Coleg Gwyddoniaeth.

Gwyr

Mae'r fideo hwn yn eich tywys ynghyd â'r athro Mary Gagen wrth iddi archwilio arfordir lleol Penrhyn Gŵyr

Sikkim

Mae Ethan Mills, myfyriwr 3ydd flwyddyn yn trafod cyfleoedd gwaith maes sydd ar gael i fyfyrwyr Abertawe

Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae myfyrwraig daearyddiaeth ail flwyddyn, Lauren, yn dweud wrthym am fod yn gynrychiolydd myfyrwyr daearyddiaeth