Coronafeirws: y diweddaraf

SESIWN ZOOM BYW - CYMDEITHASEG - 11AM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

SESIWN ZOOM BYW - CYMDEITHASEG - 2PM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Gymdeithaseg

A oes gennych chi ddiddordeb cael gyrfa mewn Marchnata a Hysbysebu? Addysg? Ecoleg a Chynllunio Amgylcheddol? Bydd astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Abertawe yn agor y drws i amrywiaeth o lwybrau gyrfa - fel yr eglura ein Uwch Ddarlithydd, Ashley Frawley, yn ein fideos “Cyflwyniad i Gymdeithaseg”. Mae Ashley Frawley hefyd yn siarad am leoliadau, asesiadau, a pha fodiwlau y byddwch chi'n eu hastudio fel myfyriwr Cymdeithaseg.

Bydd astudio gradd Gymdeithaseg yn eich arfogi â'r sylfaen ddamcaniaethol hanfodol i ddeall ymddygiad pobl fel bodau cymdeithasol, yn ogystal â'r ffactorau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd ehangach sy'n dylanwadu ar ein cymdeithas sy'n newid yn gyson.

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Beth yw barn ein myfyriwr am y cwrs?

Bydd astudio gradd Cymdeithaseg yn eich arfogi â'r sylfaen ddamcaniaethol hanfodol i ddeall ymddygiad pobl fel bodau cymdeithasol, yn ogystal â'r ffactorau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd ehangach sy'n dylanwadu ar ein cymdeithas sy'n newid yn gyson.

Dewch i ddarganfod mwy gan ein myfyriwr Cymdeithaseg, yn ogystal â'r Uwch Ddarlithydd, Ashley Frawley.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyfleoedd Lleoli a Chyflogadwyedd

Os ydych am wybod mwy am ba gyfleoedd lleoliad a chyflogadwyedd sydd wrth astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Simeon Smith o Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yma i helpu.