Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso cynnes o'r Athra Matt Jones, penaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Matt yn awdur ac ymchwilydd fyd-enwog gydag angerdd am ehangu mynediad at dechnoleg yn y byd datblygiedig. Mae'r fideo yma yn gyflwyniad da i gymdeithas gyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth.

Dr Phil James, tiwtor derbyn i israddedigion cyfrifiadureg, yn eich croesawu i'n diwrnod agored rhithwir gwyddoniaeth gyfrifiadurol

Mae ein hadran gwyddoniaeth gyfrifiadurol uchaf * wedi ' i seilio ar ein ffowndri gyfrifiadurol newydd sbon, yng nghampws y Bae. Wedi ' i agor yn 2018, mae ' r adeilad anhygoel hwn yn gartref i ' r labordai, y caledwedd a ' r gofodau dysgu cymdeithasol y bydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn ymuno â ' r adran arloesol hon.

 

Year in Industry

Bydd myfyriwr ail flwyddyn, Nothando, yn dweud wrthyn ni am ei phrofiadau a enillwyd o ganlyniad i leoliad gwaith Blwyddyn mewn Diwydiant gyda Lloyds Banking Group

 

Diwrnod ym Mywyd

Yn y fideo hynod hwn rydych yn ymuno â Mikeala Price ar ddiwrnod arferol ym mywyd gwyddonydd cyfrifiadurol blwyddyn gyntaf

 

Diwrnod ym Mywyd

Dilynwch fyfyriwr Peirianneg Feddalwedd, Suad, wrth iddi rannu diwrnod ym mywyd myfyriwr Peirianneg.

 

Taith cyfrifiadureg

Mae un o'n myfyrwyr cyfrifiadureg, Nothando, yn mynd â ni am dro yn gyflym o amgylch y cyfleusterau sydd ar gael yn y ffowndri gyfrifiadurol

 

Q&A gwyddor cyfrifiaduron

Mae ein Llysgennad gwyddor cyfrifiaduron yn ateb eich cwestiynau yn ein Q&A

 
 

Cyflogadwyedd Cyfrifiadureg

Darganfyddwch mwy am y cefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda Aimee Pritchard, Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant.

 
 

Cyflwyniad i raglennu gemau fideo

Mae darlithydd cyfrifiadureg a dylunydd gemau Dr Sean Walton yn mynd â ni drwy diwtorial cyflym ar ein modiwl newydd, ' Cyflwyniad i raglennu gemau fideo ' Os ydych yn chanddo fuddiant wrth greu gemau fideo, mae hyn i chi

 
 

Cyfrifiadureg Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant Aimee Pritchard yn trafod opsiynau Blwyddyn Mewn Diwydiant a chegfnogaeth ar draws y Coleg Gwyddoniaeth.