Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso cynnes o'r Athro Matt Jones, penaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Matt yn awdur ac ymchwilydd fyd-enwog gydag angerdd am ehangu mynediad at dechnoleg yn y byd datblygiedig. Mae'r fideo yma yn gyflwyniad da i gymdeithas gyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth.

 

Aromatic Chemistry

First year student, Tia talks about the Aromatic Chemistry module at Swansea

 

Trosolwg o'r modiwl

Meddwl am yr hyn i’w ddisgwyl yn eich blwyddyn gyntaf yma? Dysgwch bopeth am ein modiwlau blwyddyn gyntaf

 

Cwricwlwm cemeg

Dysgwch ragor am ein cwricwlwm ac arferion addysgu arloesol yma yn ein cyfleusterau Cemeg o’r radd flaenaf

 

Cemeg Abertawe

Mae myfyrwyr cemeg presennol Abertawe yn siarad am y cwrs, yr Amgylchedd, y labordai a Chymdeithas gemeg y brifysgol. Mae'r fideo hwn yn dangos pam mai Prifysgol Abertawe yw'r dewis iawn i chi.  

 

Cyflogadwyedd Cemeg

Darganfyddwch mwy am y cefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda Aimee Pritchard, Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant.

 

Cemeg Abertawe

Mae'n canolbwyntio ar 4 thema: Ynni, Iechyd, Deunyddiau, a Dŵr a'r Amgylchedd. Mae'r mentrau ymchwil hyn yn trosi'r ffiniau disgyblaeth traddodiadol, yn integreiddio meysydd craidd cemegiaethau anorganig, organig, corfforol a dadansoddol

 

Cemeg Gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant Aimmee Pritchard yn trafod opsiynau Blwyddyn Mewn Diwydiant a chegfnogaeth ar draws y Coleg Gwyddoniaeth.