Coronafeirws: y diweddaraf

SESIWN ZOOM BYW - BYDWREIGIAETH - 11AM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

SESIWN ZOOM BYW - BYDWREIGIAETH - 2PM

Ymunwch â Thiwtoriaid Mynediad, staff addysgu a llysgenhadon myfyrwyr o'r cwrs yma yn y sesiwn heddiw yn FYW ar ZOOM. Yma, byddwch yn darganfod mwy am y cwrs hwn a chael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych!

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Helo, y minnau yw'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a heddiw hoffwn eich croesawu i Ddiwrnod Agored Rhithwir Israddedig. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darganfod mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma ym Mhrifysgol Abertawe ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i study@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i Fydwreigiaeth

Enillwch y sgiliau a'r profiad i lansio gyrfa werth chweil a gwerthfawr fel Bydwraig gyda'n cwrs gradd Bydwreigiaeth o fri, a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn y fideo hwn, mae'r Darlithydd Bydwreigiaeth, Lucy Evans, yn siarad am yr hyn y mae'r cwrs yn ei olygu - gan gwmpasu gwybodaeth am leoliadau a llawer mwy!

Darganfod mwy am y cwrs hwn yma.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.