Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso cynnes o'r Athro Matt Jones, pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Matt yn awdur ac ymchwilydd fyd-enwog gydag angerdd am ehangu mynediad at dechnoleg yn y byd datblygiedig. Mae'r fideo yma yn gyflwyniad da i gymdeithas gyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth.

Mae Pennaeth yr Adran, Yr Athro Dan Eastwood yn eich croesawu chi i’n Diwrnod Agored Rhithwir Biowyddorau.

Mae ein hadran Biowyddorau, yn seiliedig ar Campws Singleton, yn cynnig cyrsiau israddedig mewn bioleg, bioleg morol a sŵoleg. Mae ein graddau wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Fioleg, sy'n golygu y byddwch chi'n graddio gyda'r holl sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Trosolwg o'r Biowyddorau

Bydd yr Athro Emily Shepard yn rhoi trosolwg o’r cwrs gradd Biowyddorau yn Abertawe

Cyflwyniad i'r Biowyddorau

Yr Athro Rory Wilson yn rhoi cyflwyniad i biowyddorau i Abertawe

Taith Biowyddorau

Taith ein hadran biowyddorau

Swolegydd Rory Wilson

Bydd yr Athro Rory Wilson yn trafod sut beth yw bod yn Sŵolegydd a sut gall data a adferwyd gan ddyfeisiau tagio soffistigedig helpu i ddiogelu rhywogaethau mewn perygl megis Albatros Crwydrol

Puerto Rico

Roedd cwrs maes bioleg morol trofannol Abertawe i Puerto Rico yn gyfle gwych i fynd yn agos gyda rhywogaethau yr oedd myfyrwyr ond wedi'u gweld mewn gwerslyfrau o'r blaen

Cyflogadwyedd

Darganfyddwch mwy am y cefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda Aimee Pritchard, Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn Mewn Diwydiant

Gwrdd â'n Myfyrwyr

Cwrdd Alice

Alice yn dweud wrthym am ei phrofiad yn Abertawe

Cwrdd James

Dywed Jim wrthym am ei brofiad yn Abertawe

Cwrdd Kareemah

Mae Kareemah yn dweud wrthym beth mae hi'n ei hoffi am Brifysgol Abertawe

Cwrdd Richard

Mae Richard yn dweud wrthym am ei daith o israddedig i PHD

Meet Jess

Dywed Jess wrthym am ei phrofiad yn astudio bioleg môr yn Abertawe

Cwrdd â'ch Darlithwyr

Ecoleg Crwban y Môr

Cwrdd â Nicole Esteban yn esbonio ei hymchwil i ' ecoleg crwban y môr.

Tanau Gwyllt

Cwrdd â Dr Cristina Santin sy'n esbonio ei hymchwil Tanau Gwyllt

Prosiect Morwellt

Cwrdd â Dr Richard Unsworth sy'n egluro ei brosiect grŵp ymchwil morwellt

 

Ecoleg Planhigion

Cwrdd â Dr Aisling Devine yn egluro ei hymchwil i ecoleg planhigion  

 

Siarcod Mawr

Cwrdd â Dr Catalina Pimiento sy'n egluro ei hymchwil i siarcod mawr

 

Ecoleg Synhwyraidd

Dr Will Allen yn egluro beth sy'n cael ei wneud yn y modiwl ecoleg synhwyraidd

Ffisioleg Anifeiliaid

Cyfarfod â Dr Christopher Cunningham, sy'n esbonio ei ymchwil i ffisioleg anifeiliaid

Bioamrywiaeth

Cwrdd â Dr Cindy Froyd sy'n esbonio ei hymchwil i fioamrywiaeth a chadwraeth

Anifeiliaid Gwenwynig

Cwrdd â Dr Kevin Arbuckle sy'n egluro ei ymchwil i ' anifeiliaid gwenwynig a gwenwyn

Deall Cymdeithasau Anifeiliaid

Eglura Dr Hazel Nichols ei hymchwil, ' deall cymdeithasau anifeiliaid .'

technoleg tag smart

Cyfarfod â'r Athro Rory Wilson sy'n egluro ei ymchwil i Dechnoleg Tag Smart

Bioleg infertebratau

Dewch i gwrdd â Dr Ed Pope sy'n egluro ei ymchwil i Fioleg Infertebratau

Ecoleg Ddyfrol

Cwrdd â'r athro Kam Tang sy'n esbonio ei ymchwil i ecoleg ydyfrol

Ecoleg

Dewch i gwrdd â Dr Penny Neyland sy'n egluro ei modiwlau ymchwil ac addysgu

Parasitoleg

Dewch i gwrdd â Dr Gethin Thomas sy'n egluro ei ymchwil i Barasitoleg

Algâu Micro

Cyfarfod â'r Athro Carole Llewellyn sy'n egluro ei hymchwil i Micro Algae

Esblygiad a Geneteg

Dewch i gwrdd â Dr Andrew King sy'n esbonio'r hyn sy'n cael sylw yn y modiwl Esblygiad a Geneteg

Bioamrywiaeth ac Ecoleg

Dewch i gwrdd â Dr John Griffin sy'n egluro ei ymchwil i Fioamrywiaeth ac Ecoleg Arfordirol

Biocemeg ac Imiwnoleg

Mae Dr Christopher Coates yn esbonio ei ymchwil i fiocemeg ac imiwnoleg

Ecoleg Iechyd

Dewch i gwrdd â Dr Kons Wells a fydd yn esbonio ei ymchwil i Fioamrywiaeth ac Ecoleg Iechyd