Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i'r Ysgol Feddygaeth

Ar ddechrau pandemig COVID-19, roedd yr Athro Lloyd am sicrhau ein bod yn creu’r profiad ar-lein gorau posib, fel y gallech chi, ein gwesteion ar-lein, brofi’r awyrgylch cyfeillgar yn yr Ysgol sy’n rhoi myfyrwyr yn gyntaf. Y fideo hwn yw ei neges fer i’ch croesawu fel un o’n gwesteion ar-lein.

Mwynhewch archwilio Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.

Holi ac Ateb Biocemeg a Biocemeg Feddygol

Mae Biocemeg yn cwmpasu’r adweithiau biocemegol sy’n digwydd mewn celloedd ac organebau byw ac mae deall y prosesau hyn yn ein galluogi i ddeall amrywiaeth o heriau iechyd dynol yn well, o ganser i ymateb imiwn. Ar gael fel BSc neu MSci (gradd meistr integredig), bydd ein cyrsiau Biocemeg yn eich paratoi i weithio mewn diwydiant neu am astudiaethau pellach, a bydd Biocemeg Feddygol hefyd yn eich paratoi i wneud cais am le ar gwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Yn y fideo hwn, mae Sean, myfyriwr PhD a raddiodd o’i gwrs Biocemeg israddedig yn ddiweddar, yn siarad â chyfarwyddwr y Cwrs Biocemeg, Dr Ed Dudley, am gwmpas y cwrs a’r profiadau y gallwch eu disgwyl.

Eisiau astudio Meddygaeth?

Os ydych yn gwneud cais am Feddygaeth israddedig, neu os hoffech archwilio’ch diddordeb angerddol mewn gwyddoniaeth gan gadw’r opsiwn o astudio Meddygaeth yn y dyfodol, mae ein Llwybrau i Feddygaeth yn berffaith i chi.  Mae ein Llwybrau yn eich paratoi i ymgeisio am raglenni Meddygaeth i Raddedigion ledled y DU, ond maent hefyd yn gwarantu cyfweliad i chi ar ein Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion ni, ar yr amod y gallwch fodloni’r meini prawf derbyn.

Mae ein Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, yr Athro Phil Newton, yn siarad â Gloria, myfyriwr meddygaeth a raddiodd o’r Llwybrau, am sut mae’r Llwybrau yn gweithio a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl os dewiswch y llwybr hwn.

Pam astudio Biocemeg?

Mae Nancy, myfyrwraig biocemeg, yn rhannu ei phrofiad o astudio gyda ni yn Abertawe, beth mae hi'n ei hoffi am y ddinas a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl fel myfyriwr newydd.

Diwrnod Graddio Heuwlen Gwawr Davies

Mae'n ddiwrnod graddio Heulwen, ar ôl cyrraedd diwedd ei hamser gyda ni mae hi'n rhannu uchafbwyntiau ei hastudiaethau Biocemeg Feddygol.

Edrychwch ar ein cyfleusterau

Archwiliwch ein cyfleusterau a'n mannau addysgu sy'n arwain y byd yma yn yr Ysgol Feddygaeth sy'n cynnwys yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1 a 2 a'r Adeilad Gwyddor Data..

Dyma Sean

Mae Sean, un o'n myfyrwyr Biocemeg, yn dweud wrthych pam ei bod wrth ei bodd yn astudio gyda ni, beth mae e'n ei hoffi am Abertawe, y cwrs a'r brifysgol.

Fideo Graddio

Clywed gan rai o'n graddedigion diweddar sy'n rhannu eu rhesymau dros ddewis astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth.

Cymorth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith

Clywch gan Dr Alwena Morgan a Dr Jason Williams ar sut beth yw i astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Archwiliwch yr Ysgol Feddygaeth a'ch Cwrs

Dysgwch fwy am Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe drwy ddarllen ein cylchgrawn ysgol 'Pwls' a darganfyddwch fwy am eich cwrs drwy ymweld â'n hysbysiad hwylus.