Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Yn y fideo hwn, mae Dr Paddy McQueen yn trafod astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n siarad am natur Athroniaeth, pam y gallech ddewis astudio Athroniaeth, ac mae’n esbonio’r hyn y gall myfyrwyr ei ddisgwyl o’r radd gyffrous hon.

Mae Dr Paddy McQueen, Uwch-ddarlithydd mewn Athroniaeth a Chyfarwyddwr Rhaglenni Athroniaeth ac Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (PPE), yn amlinellu ei amrywiaeth eang o ddiddordebau ymchwil a sut maent yn llywio ei addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn y fideo hwn, mae’r Uwch-ddarlithydd mewn Economeg Wleidyddol ac Athroniaeth, Dr Patrick Cockburn yn amlinellu ei ddiddordebau a sut mae’r rhain yn cael eu hadlewyrchu yn ei addysgu yn Abertawe.

Yn y fideo hwn, mae’r Darlithydd mewn Athroniaeth, Dr Anna Bortolan yn amlinellu ei hamrywiaeth o ddiddordebau ymchwil a’i modiwlau addysgu.

Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP TO 1YP

3YP TO 4YP