Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Live chat button graphic

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP

Cyfrinair ar gyfer sesiynau: 0

 


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Holi ac Ateb Astudiaethau Americanaidd

Yn y fideo hwn, mae Dr Alan Bilton yn trafod pam mae Astudiaethau Americanaidd yn ddewis da i fyfyrwyr y mae diddordeb ganddynt mewn cymdeithas a diwylliant America. Mae'n sôn am yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gynnig mewn hanes, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth a ffilm Americanaidd ynghyd â'r cyfleoedd cyffrous sydd ar gael os hoffech astudio dramor.

Ymunwch â’r nofelydd a’r darlithydd Dr Alan Bilton wrth iddi archwilio’r syniad o Hollywood fel ffatri breuddwydion.