Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP

Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Holi ac Ateb Cymraeg

Gwrandewch ar Dr Alex Lovell yn trafod astudio gradd israddedig yn y Gymraeg.

Bydd academyddion o’n Hadran Cymraeg yn trafod eu harbenigedd a’r hyn y maent yn ei addysgu.