Coronafeirws: y diweddaraf

Bydd ein Sgwrs Fyw ar agor rhwng 11yb-12yp ac o 2yp-3yp. Sgwrsiwch â ni yn ystod yr amseroedd hynny am eich cais, ein cyrsiau, a sut brofiad yw byw ac astudio yn Abertawe. Rydyn ni'n edrych ymlaen at siarad â chi!


Zoom meeting button image

Ein hamseroedd sgwrsio fideo byw heddiw

12YP I 1YP

3YP I 4YP


Diddordeb mewn Cwrs Sylfaen?

1YP I 2YP 


Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Neges o groeso i'n holl ymwelwyr gan Yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Sut beth yw astudio Addysg yn Abertawe? Gallwch gael gwybod drwy wylio'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Addysg - Dr Helen Lewis.

Bydd ein darlithwyr yn yr Ysgol Addysg yn rhoi trosolwg o’r ystod gyffrous o fodiwlau y maent yn eu haddysgu.

Mae ein rhestr ddarllen a argymhellir ar gael yma