Coronafeirws: y diweddaraf
Criw o fyfyrwyr yn sgwrsio

Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Yma yn Abertawe rydym yn gwneud pethau'n wahanol i sicrhau bod eich siwrne gyda ni o'r cychwyn cyntaf yn cynnwys cyngor ac arweiniad ar gyflogadwyedd a chyfleoedd gyrfa. Rydym yn gwneud yn siwr bod eich profiad addysgu yn cyd-fyw gyda'ch datblygiad gyrfaol fel ei fod yn arwain at yrfa lwyddiannus.

Cewch gyfle i ddod i gysylltiad â diwydiant, cymryd lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith, fel bod modd i chi baratoi'n drylwyr ar gyfer y byd gwaith pan fyddwch yn ein gadael.

Llun o ddwylo yn teipio ar gyfrifiadur

11am tan 12pm Gweminar Fyw

Ymunwch â'n Gweminar i ddysgu rhagor am sut y gall Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) eich helpu.

FFAIR GYRFAOEDD PRIFYSGOL ABERTAWE 2019

Edrychwch ar ein ffair gyrfaoedd a gynhaliwyd yn 2019 i weld beth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Bydd ein tîm ar-lein o 10 y bore tan 2 y prynhawn i ateb eich cwestiynau.