Coronafeirws: y diweddaraf

Gwasanaeth Cerdd Prifysgol Abertawe

Mae’r Gwasanaeth Cerdd yn bodoli i gefnogi a datblygu bywyd cerddorol Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth gyda Chymdeithasau’r Undeb Myfyrwyr (yn benodol y Gymdeithas Cerddorion a’r Gymdeithas Gorawl). Mae ein gweithgareddau yn agored i’n holl fyfyrwyr, beth bynnag yw eu cwrs astudio.

Am wybodaeth bellach, ewch i’n gwefan: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/diwylliant-a-chelfyddydau/cerddoriaeth/

Dysgu mwy

Beth rydyn ni'n ei gynnig

Ein hysgoloriaethau cerdd

Cyfarfod â ni heddiw

Sgwrs Fyw (Saesneg)

Ensemble Pres Prifysgol Abertawe

10yb a 12yh Sgwrs Fyw gyda'r Cyfarwyddwr Cerdd

Bydd Dr Ian Rutt, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y Brifysgol, ar gael am sgwrs byw rhwng 10yb a 12yh BST. 

Sesiwn cwestiwn ac ateb ar Zoom (Saesneg)

Cymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe

1 a 2yh BST Sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar Zoom

Bydd Ian, ynghyd â myfyrwyr o’r gymdeithas cerddorion a’r gymdeithas gorawl, yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb ar zoom rhwng 1 a 2yh BST.