Coronafeirws: y diweddaraf

Astudio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig nifer o gyfleoedd i ti astudio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg a chei dy annog i wneud hynny. Cefnogir myfyrwyr sy’n astudio trwy’r Gymraeg gan Academi Hywel Teifi.

Eisiau dysgu fwy am yr isod? Holwch gwestiwn i ni yn y sgwrs fyw.

  • Darpariaeth a chyfleoedd eang a chyffrous cyfrwng Cymraeg
  • Ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy’n dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Ap Arwain (Ap ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg)
  • Llety i siaradwyr Cymraeg
  • Cyfleoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg
  • Hawliau myfyrwyr i dderbyn gwasanaethau Cymraeg
  • Cefnogaeth gan Academi Hywel Teifi

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

HOLWCH GWESTIWN I’N CYNGHORWYR CYMRAEG RHWNG 10AM-2PM