Coronafeirws: y diweddaraf

Diwrnod Agored Rhithwir Byw

Dyddiad: Mehefin 20fed 2020 | Amser Dechrau: 10yb | Lleoliad: Mae'r holl gynnwys ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir Byw a derbyn eich rhaglen ar-lein gyffrous* gyda mynediad unigryw i ddigwyddiadau fel:

  • Sgyrsiau adran a/neu bwnc
  • Sesiwn holi ac ateb fyw gyda'n staff addysgu
  • Sesiwn holi ac ateb gyda'n myfyrwyr

*fydd y rhaglen yn amrywio yn ôl adran/coleg

Mae ein Diwrnodau Agored Rhithiol yn rhoi cyfle gwych i chi archwilio ein campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad go iawn i sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i archwilio ein cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr a chyngor ar gyllid myfyrwyr a chymorth ariannol.

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr presennol

Eisiau gwybodaeth am fywyd myfyrwyr? Siaradwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar:

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.