Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Yn sgil y cyfyngiadau presennol oherwydd COVID-19, fe fydd ein Diwrnodau Agored ym mis Hydref a mis Tachwedd yn cael eu cynnal ar-lein.

Bydd dal modd i chi archwilio ein campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad go iawn i sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i archwilio ein cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr a chyngor ar gyllid myfyrwyr a chymorth ariannol.

DIWRNOD AGORED RHITHWIR AR ALW

Defnyddiwch yr offer islaw i greu eich profiad diwrnod agored unigryw. Sgwrsiwch â myfyrwyr, ewch ar rithdaith ac edrychwch ar eich opsiynau llety ar adeg sy'n gyfleus i chi....

Ydych chi eisiau gwybod mwy am eich cwrs? 

Mae modd i chi wylio sgyrsiau pynciol a fideos er mwyn rhoi blas i chi ar astudio yn Abertawe. 

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr presennol

Eisiau gwybodaeth am fywyd myfyrwyr? Siaradwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar:

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.