Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i'r Ysgol Feddygaeth

Croeso gan yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Addysg Feddygol, MSc/PGDip/PGCert

Clywch gan fyfyrwyr a graddedigion diweddar am sut beth yw astudio'r cwrs hwn gyda ni.

 

Darganfod Mwy

Gweld ein Cyfleusterau

Archwiliwch ein cyfleusterau arweiniol y byd a gofod addysgu yma yn yr Ysgol Feddygaeth sy’n cynnwys Sefydliad Gwyddor Bywyd 1 a 2 a’r Adeilad Gwyddor Data.

“Y peth Gorau i mi ei wneud hyd yn hyn …”

Ein graddedigion yn rhannu eu profiadau o astudio gyda ni, yr hyn maent yn bwriadu gwneud nesaf a’r hyn yr oeddent yn dwlu am eu hamser yn yr Ysgol Feddygaeth.

Cymorth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith

Clywch gan Dr Alwena Morgan a Dr Jason Williams ar sut beth yw i astudio yma yn yr Ysgol Feddygaeth i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.