Coronafeirws: y diweddaraf

DIWRNOD AGORED RHITHWIR ÔL-RADDEDIG

Dyddiad: 10 Medi 2020 | Amser cychwyn: 11am | Lleoliad: Cynnwys i gyd ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a derbyn eich rhaglen gyffrous* gyda mynediad at ddigwyddiadau unigryw megis:

  • Cyflwyniadau Adrannol a/neu Pynciol
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda staff
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda myfyrwyr
  • Teithiau rhithwir byw

*bydd y rhaglenni'n amrywio o fesul adran/coleg

Mae ein Diwrnodau Agored yn ffordd wych o archwilio'n campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad i sut beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch chi hefyd yn cael cyfle i archwilio'n cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cefnogaeth myfyrwyr a derbyn cyngor ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

DIWRNOD AGORED RHITHWIR AR ALW

Defnyddiwch yr offer islaw i greu eich profiad diwrnod agored unigryw. Sgwrsiwch â myfyrwyr, ewch ar rithdaith ac edrychwch ar eich opsiynau llety ar adeg sy'n gyfleus i chi....

Ydych chi eisiau gwybod mwy am eich cwrs? 

Mae modd i chi wylio sgyrsiau pynciol a fideos er mwyn rhoi blas i chi ar astudio yn Abertawe. 

 

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.