Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

DIWRNOD AGORED RHITHWIR ÔL-RADDEDIG

Dyddiad: 4 Tachwedd 2020 | Amser cychwyn: TBC | Lleoliad: Cynnwys i gyd ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a derbyn eich rhaglen gyffrous* gyda mynediad at ddigwyddiadau unigryw megis:

  • Cyflwyniadau Adrannol a/neu Pynciol
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda staff
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda myfyrwyr
  • Teithiau rhithwir byw

*bydd y rhaglenni'n amrywio o fesul adran/coleg

Mae ein Diwrnodau Agored yn ffordd wych o archwilio'n campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad i sut beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch chi hefyd yn cael cyfle i archwilio'n cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cefnogaeth myfyrwyr a derbyn cyngor ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.