Gweithio ynghyd ag Ymchwil a Datblygu

Enghreifftiau o gydweithio Abertawe gyda diwydiant

Mae ein cysylltiadau ymchwil ar y cyd â diwydiant ymhlith y gorau yn y DU. Mae'r dudalen hon yn cynnig dolenni i rai o'r prosiectau arloesol y mae'r Brifysgol yn eu cyflawni.

Biodechnoleg Algaidd Cymru

Flasks

Mae'r CTG Algaidd yn medru cefnogi ystod i fentrau. Dysgwch mwy am y mathau o fusnesau rydym yn cydweithio gyda nhw ac am rai o'n prosiectau ar y cyd.

Darllenwch mwy.

ASTUTE

ASTUTE

Gwella cystadleurwydd y sector gweithgynhyrchu yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Darllenwch mwy.

 

Y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd

Y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd

Menter £ 21m ar y cyd rhwng Ysgol Feddygaeth ac Ysgol Beirianneg Prifysgol Abertawe.

Mwy o fanylion

Canolfan Arloesi Diwydiannau eIechyd

Canolfan Arloesi Diwydiannau eIechyd

Gan weithio gyda diwydiant, mae Canolfan ehi2 yn cyflwyno ystod o fuddion er mwyn cefnogi cwmnïau e-Iechyd i ddatblygu a dilysu cynnyrch a gwasanaethau e-Iechyd arloesol.

Darllenwch mwy.

SEACAMS yn Abertawe

Noctiluca

Datblygiad strategol newydd i integreiddio busnesau ac ymchwilwyr ar hyd arfordir Cymru yw prosiect SEACAMS.

Darllenwch mwy.

Cynghrair Meddalwedd Cymru

Cynghrair Meddalwedd Cymru

Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru yn creu llwyfan i ddatblygwyr TGCh a Meddalwedd ac Academyddion fel y gallant rwydweithio a rhannu arfer gorau, a hyrwyddo Cymru fel grym gyriadol allweddol mewn Datblygu Meddalwedd.

Darllenwch mwy

Y Ganolfan Argraffu ac Araenu

Y Ganolfan Argraffu ac Araenu

Ymchwil o safon ryngwladol sy'n canolbwyntio ar ymchwilio i argraffu ac araenu fel proses weithgynhyrchu.

Mwy o fanylion