Cymorth i Fusnesau.

Gallwn weithio gyda chi i:

  • Helpu datrys her dechnegol neu fusnes drwy gymorth Ymchwil a Datblygu penodol 
  • Darparu cyfleoedd hyfforddiant i chi a’ch gweithlu
  • Eich helpu i recriwtio graddedigion â chymwysterau uchel a chysylltu gyda’n myfyrwyr ar brosiect ymchwil pwrpasol
  • Cynghori ar eiddo deallusol, patentau, technoleg drwyddedu a sefydlu cwmnïau deillio

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani ar ein gwefan, cysylltwch ag un o dimoedd arbenigol yr Adran Ymchwil ac Arloesi