Busnes

Dewch o hyd i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch

Cael hyd i arbenigedd

Os ydych chi angen rhywfaint o gymorth gyda phrosiect, recriwtio, neu dasg ymchwil a datblygu, gall ein harbenigwyr helpu.

Cael hyd i arbenigwr.

Mynediad i gyfleusterau ac offer

Mae Prifysgol Abertawe yn berchen ar offer arbenigol y byddai'n anodd i fusnesau gael gafael arnynt, eu defnyddio neu eu fforddio fel arall.    

 Manylion pellach.

Mynediad at hyfforddiant

Mae gan y Brifysgol yr arbenigedd sydd ei angen arnoch i ddatblygu, hogi neu wella sgiliau eich busnes.  

Manylion pellach.

Mynediad i ED

Gall ein harbenigwyr ar Eiddo Deallusol a masnacheiddio eich cynghori ar batentau, technoleg drwyddedu a sefydlu cwmniau deillio.  

Manylion pellach.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth wedi bod yn weithredol ledled y DU ers dros 30 mlynedd a dyma'r cynllun mwyaf llwyddiannus sy'n cysylltu graddedigion / prifysgol / busnes.

 

Darllenwch mwy.

Partneriaeth Arloesedd y Ddraig

Partneriaeth Arloesedd y Ddraig

Gallwch cael hyd i arbenigwyr ar gyfer eich anghenion datblygu, cefnogi a hyfforddi, a derbyn pecyn cefnogaeth wedi ei deilwra er mwyn cyflawni eich amcanion busnes.

Manylion pellach.