Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Mae ymdrechion y Brifysgol i gydnabod a gwobrwyo'r rhai sy'n rhan o'n rhwydweithiau cyflogadwyedd yn hollbwysig i sicrhau bod cyflogadwyedd wrth wraidd ein holl weithgarwch. Mae hyn yn chwarae rôl allweddol wrth atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol sy'n annog arall i'w efelychu ac yn cryfhau perthnasoedd, rhai hen a rhai newydd.


Cinio Blynyddol SEA - dathlu llwyddiant gyda'n partneriaid.
 Yng nghinio blynyddol SEA, mae'r Brifysgol yn dyfarnu gwobrau i aelodau penodol o'r bwrdd strategaeth, i'r darparwyr lleoliad gwaith gorau, i fyfyrwyr ac i staff academaidd a phroffesiynol y Brifysgol.


Rhannau ein hymagwedd a chydnabyddiaeth

Mae pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe wedi cael ei wahodd i esbonio ein llwyddiant ac i rannu ein hymagwedd mewn cynadleddau cyflogadwyedd addysg uwch a gynhaliwyd gan gyrff amrywiol megis: Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd; CCAUC; Prifysgolion y DU; Y Cyngor Prydeinig/Sefydliad Hyfforddiant Ewropeaidd; Cymdeithas y Gwasanaethau Cyngor Gyrfaoedd i Raddedigion; ASET, y Gymdeithas Dysgu yn y Gwaith a Lleoliadau Gwaith; a'r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Ryngwladol. Cafodd ein rhagoriaeth ei chydnabod hefyd drwy ei chynnwys ar restr fer gwobrau byd-eang 'Reimagine Education' QS Stars 2018 am feithrin cyflogadwyedd.