Wedi'i sefydlu ym mis Medi 2016, mae ein Parth Cyflogaeth yn cysylltu myfyrwyr â sefydliadau sy'n recriwtio graddedigion, swyddi rhan-amser a chyfleoedd profiad gwaith. Hyd yn hyn, mae dros 1,000 o gyflogwyr wedi cofrestru, hysbysebwyd dros 2,651 o gyfleoedd ac mae 300 o fyfyrwyr yn defnyddio'r adnodd bob dydd.

“Roedd gweithio ar gyfer y Ganolfan Therapi MS yn brofiad gwych. Fy ngwaith i oedd llunio ceisiadau i elusennau ar gyfer y Ganolfan... ces i brofiad o ddyletswyddau gweinyddol yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'r sgiliau ysgrifennu rwyf wedi'u dysgu ar fy rhaglen radd...Fyddwn i ddim wedi cael y cyfle hwn heb dîm y Parth Cyflogaeth." Rebecca Elms, BA Llenyddiaeth Saesneg a Gwareiddiad Clasurol.

Drwy Rwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe, rydym yn cysylltu cyflogwyr â myfyrwyr o bob disgyblaeth ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos ar lefel raddedig. Caiff yr holl rolau eu hysbysebu drwy ein Parth Cyflogaeth, ac mae arbenigwyr yr Academi yn cefnogi lleoliadau i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn manteisio i'r eithaf ar yr interniaeth. Caiff myfyrwyr eu talu o leiaf £300 yr wythnos am waith amser llawn, ac mae grantiau ar gael i helpu cyflogwyr i dalu eu cyflog. Mae lleoliadau gwaith SPIN wedi cynyddu 208% i 185 ers 2012-13.

Mae ein rhaglen Wythnos o Waith (WOW) yn cynnig blas ar amrywiaeth eang o fusnesau i fyfyrwyr ac yn rhoi cyfle i gyflogwyr elwa o ddoniau deinamig myfyrwyr ar gyfer prosiectau byrrach.  Mae bwrsariaethau ar gael i helpu gyda chostau myfyrwyr. Mae lleoliadau gwaith WOW wedi cynyddu 400% i 497 ers 2012-13.

Drwy Rwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe, rydym yn cysylltu cyflogwyr â myfyrwyr o bob disgyblaeth ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos ar lefel raddedig. Caiff yr holl rolau eu hysbysebu drwy ein Parth Cyflogaeth, ac mae arbenigwyr yr Academi yn cefnogi lleoliadau i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn manteisio i'r eithaf ar yr interniaeth. Caiff myfyrwyr eu talu o leiaf £300 yr wythnos am waith amser llawn, ac mae grantiau ar gael i helpu cyflogwyr i dalu eu cyflog. Mae lleoliadau gwaith SPIN wedi cynyddu 208% i 185 ers 2012-13.

Mae Rhaglen Lleoliadau Prifysgolion Santander yn darparu profiad gwaith â thâl i fyfyrwyr a graddedigion diweddar, mewn BBaCh a sefydliadau'r trydydd sector lleol, gan ddarparu effaith go iawn. Mae Santander yn cynnig grantiau hyblyg i'r cyflogwyr hyn. Mae partneriaethau lleoliad gwaith Santander wedi cynyddu o 10 yn 2013-14 i 59 yn 2016-17""Mae'r lleoliad wedi bod yn hwb go iawn i'n swyddfa fach newydd. Mae Joe wedi bod yn ased gwych i'n tîm...mae'n gallu cynnig syniadau ffres, brwdfrydedd ac agwedd wych at ei waith, roedd yn aelod o'r tîm o'r cychwyn cyntaf. Rydyn ni wedi bod mor hapus â gwaith Joe, rydyn ni wedi cynnig swydd amser llawn iddo gyda ni.  Roedd yn rhwydd iawn cychwyn cynlluniau SPIN/Santander gyda chymorth ein Cydlynwyr Cyflogaeth, byddwn i'n eu hargymell yn gryf." Lisa Buchanan, Cyfarwyddwr Kare Plus Swansea.

 Mae'r rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn fenter Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n cael ei chynnig gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe er mwyn creu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr yng Nghymru a allai wynebu rhwystrau i gyfranogi. Mae tîm GO Wales yr Academi yn darparu gwasanaeth wedi'i bersonoli i fyfyrwyr, gan weithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru i greu cyfleoedd profiad gwaith pwrpasol a hyblyg ac yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, crëwyd 37 lleoliad gwaith pwrpasol.