Mae Prifysgol Abertawe'n cryfhau ei phartneriaeth a sefydlwyd degawd yn ôl â Navitas, 'Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS)', yn sgil llofnodi cytundeb ar gyfer menter ar y cyd a fydd yn darparu buddsoddiad allanol o ryw £45m yn ystâd y Brifysgol.  O ganlyniad, bydd dau adeilad newydd yn cael eu creu ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, sef adeilad academaidd a phreswylfa ar gyfer 411 o fyfyrwyr, yn ogystal ag enw newydd.  Caiff y bartneriaeth ei hadnabod fel 'Y Coleg, Prifysgol Abertawe’.   

Y Coleg

Mae adeilad y Coleg, sydd nesaf at yr Ysgol Reolaeth a'r Ardal Gemau Amlddefnydd, yn cynnwys ystafelloedd dosbarth pwrpasol a labordai cyfrifiaduron sy'n darparu lle i addysgu myfyrwyr Sylfaen a Blwyddyn 1 mewn grwpiau bach. Yn ogystal, ceir atriwm canolog wedi'i gynllunio i hwyluso dysgu cymdeithasol ac astudio unigol mewn lleoliad ysbrydoledig, ynghyd ag ardal i gael paned ac ystafelloedd amlbwrpas ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. Yn ogystal â lleoedd addysgu, mae ystafell cyfrifiaduron ac ystafell astudio - y ddwy â lle i 40 - a fydd ar gael i holl fyfyrwyr Campws y Bae eu defnyddio. Disgwylir i'r Coleg ddechrau addysgu yn yr adeilad newydd o fis Hydref 2018.

Preswylfa Myfyrwyr

Mae'r breswylfa newydd gerllaw'r preswylfeydd eraill ar Gampws y Bae, sy'n golygu bod holl gyfleusterau'r adeiladau hynny ar gael yn rhwydd i fyfyrwyr y Coleg. Bydd y neuadd yn darparu 411 o ystafelloedd myfyrwyr, rhai safonol a phremiwm, yn ogystal ag ystafelloedd sydd wedi'u cynllunio'n benodol i fod yn hygyrch i gadair olwyn ac i fyfyrwyr â nam ar y golwg neu'r clyw.

Ar y llawr gwaelod, mae cawodydd sydd ar gael i holl ddefnyddwyr Campws y Bae, a ddylai fod yn arbennig o ddefnyddiol i feicwyr. Mewn ymateb i geisiadau gan fyfyrwyr, mae ystafell gyffredin fawr hefyd ar gyfer cymdeithasu a digwyddiadau, sydd ar gael i holl breswylwyr Campws y Bae.

Bydd y neuadd yn barod i fyfyrwyr symud i mewn yn gynnar yn 2019.

*Mae gwefan y Coleg ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol arfaethedig a chaniateir iddi fod yn yr iaith Saesneg yn unig