Y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludydd Integreiddiol

CISM logo

Yn cyfuno platfformau a phrosesau lled-ddargludydd a deunyddiau uwch i ddarparu technolegau a chynhyrchion newydd. Yn helpu i feithrin y sgiliau a'r doniau i sicrhau bod ein diwydiant yn parhau ar flaen y gad.

Yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, o ymchwil awyr las i ymchwil a datblygu technoleg, prototeipio a datblygu prosesau, gwasanaethau arbenigol, deori, ymgysylltu, hyfforddiant a mynediad i bortffolio grantiau arloesi'r DU a'r UE.

Gweithgynhyrchu'n cwrdd ag ymchwil a datblygu

Bydd y Ganolfan yn darparu cyfleuster integredig pwrpasol ar gyfer ymchwil a datblygu technoleg lled-ddargludydd ar Gampws y Bae newydd Prifysgol Abertawe, gan gynnwys:

• Ystafelloedd glân safon gweithgynhyrchu, wedi'u hachredu gan ISO, at ddiben datblygu prosesau

• Gallu integreiddio a phecynnu deunyddiau diwedd proses

• Labordai ymchwil NNG uwch

• Cyfleuster twf II/III-VI MOCVD

• Lleoliadau i gwsmeriaid ddeori BBaCh

• Mynediad i gyfleusterau nodweddu a dadansoddi uwch [microsgopeg, dadansoddi arwynebau, cemegol, optegol, trydanol]

• Mynediad i'r deunyddiau diweddaraf a damcaniaeth ac efelychu lefel dyfais

Cysylltu รข Ni

Rydym yn chwilio am bartneriaid. Hoffech chi gydweithio â ni? Cysylltwch â ni yn y cyfeiriad e-bost isod.

Dr Matt Elwin
Professor Paul Meredith
Professor Owen J Guy
Dr. Petar Igic

cisminfo@swansea.ac.uk

FAB image
Newport wafer fab master logo
cs connected logo
SPTS logo
IQE logo