Ffeithiau Allweddol

Technoleg

Batris dŵr hallt newydd – Ïon Hybrid Aquion (AHI™)

 • diogel a graddfa fawr
 • gwnaethpwyd gan ddefnyddio deunyddiau diwenwyn helaeth
 • gwnaethpwyd gan ddefnyddio technegau gweithgynhyrchu rhad modern
 • nid oes angen gwaith cynnal a chadw
 • yn gwneud y gorau ar gyfer gwefru/ailwefru dyddiol
 • y tro cyntaf y'i defnyddir ar raddfa fawr yn y Deyrnas Unedig

Yr adeilad cyntaf â chelloedd solar wedi'u hintegreiddio ym mhaneli'r to

 • cost effeithlon drwy gostau gosod is
 • ysgafn a hyblyg
 • modiwlau'n cynnig effeithlonrwydd o dros 14%

Mae casglyddion aer solar ar y talwyneb deheuol yn cynnwys cladin tyllog a osodir ar wyneb yr adeilad.

Tynnir aer twym drwy'r tyllau bach yn y dur gan ddefnyddio gwyntyll. Hyd yn oed yn y gaeaf, gall fod digon o aer twym yn ystod oriau brig i wresogi'r adeilad.

Active Classroom Solar panels Cym

Yn yr ystafell ddosbarth

System wresogi wrthsafol newydd wedi'i hintegreiddio ym mhaneli'r llawr

 • system wresogi drydanol wedi'i phweru gan yr haul
 • gwres cyson a chyflym y gellir ei reoli
 • delfrydol ar gyfer newidiadau aml o ran deiliadaeth sy'n nodweddiadol mewn adeiladau ysgol
 • wedi'i hintegreiddio â systemau rheoli'r adeilad
 • ymagwedd system gynhyrchu, storio a rhyddhau

 

Active Classroom - floorplan_cym

Y Wal Fyw

Active Classroom Youtube The living wall

Ystafell Ddosbarth Weithredol – Y Wal Fyw

Plannwyd wal fyw gyda help plant ysgol lleol.

Mae gan waliau byw nifer o fanteision:

 • Gwella estheteg
 • Rheoleiddio tymheredd a lleihau ôl troed carbon
 • Diogelu wyneb yr adeilad
 • Darparu cynefinoedd i fywyd gwyllt
 • Gwella ansawdd yr aer
 • Atal graffiti
 • Lleihau sŵn

 

 

Active Classroom living wall_cym

Ystafell Ddosbarth Weithredol (Campws y Bae)

Yr Ystafell Ddosbarth Weithredol yw prosiect arddangos graddfa lawn diweddaraf y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC), wedi'i leoli ar Gampws y Bae gwerth £450 miliwn Prifysgol Abertawe.

Mae'r Ystafell Ddosbarth Weithredol yn cynnwys labordy ac ystafell ddosbarth, a chaiff ei defnyddio ar gyfer addysgu myfyrwyr. Caiff ei monitro'n agos hefyd, gan alluogi ymchwilwyr i brofi a dilysu perfformiad yr adeilad mewn cyfleuster addysg ac i weld sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â thechnoleg.

Mae arddangos ar raddfa adeilad yn hanfodol wrth werthuso a phrofi technegau a thechnolegau cyn y cânt eu mabwysiadu gan y sector adeiladu, rheoleiddwyr a defnyddwyr. Cynlluniwyd rhaglen arddangos SPECIFIC i brofi'r adeiladau fel cysyniad pwerdai mewn ystod o ddefnyddiau.

Active Classroom funders logo