Ffeithiau Allweddol

Ffeithiau Allweddol

  • Prif ddisgyblaethau – Cemeg
  • Yn ehangu meysydd ymchwil arbenigol craidd megis Deunyddiau Uwch Cemeg a Chemeg Feddygol

Gwybodaeth am yr Adeilad

I'w chadarnhau

Cyfleusterau

I'w chadarnhau

Gwybodaeth Arall

Bydd yr adeilad yn weithredol ac yn croesawu staff a myfyrwyr o fis Medi 2017

Cemeg (Campws Parc Singleton)

Mae ein labordai addysgu newydd o'r radd flaenaf yn cael eu hadeiladu fel rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i greu canolfan ar gyfer yr ymchwil Gwyddorau Cemegol o ansawdd uchel a gynhelir yn y Colegau Gwyddoniaeth, Peirianneg a Meddygaeth.