BSc Daearyddiaeth, Menzies Aviation (Cynllun Graddedigion Datblygu Rheolaeth)

Ar ôl 3 blynedd yn yr Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe mae'n ddiogel i ddweud mai astudio yn Abertawe oedd un o'r penderfyniadau gorau a wnes. Mae Daearyddiaeth yn bwnc mor boblogaidd i'w astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe ac rwyf wedi gwneud nifer o ffrindiau da ar fy nghwrs ar ben yr amgylchedd cyfeillgar a chymwynasgar a ddarperir gan staff yr adran. Yn ystod y 3 blynedd, bûm yn aelod o'r Gymdeithas Daearyddiaeth, y tîm Athletau a'r tîm Traws Gwlad ac yn Llysgennad dros yr adran ar gyfer diwrnodau agored/ymweld UCAS.

Y peth gorau am astudio Daearyddiaeth yw'r ffordd mae'r pwnc yn un mor eang a gall y setiau sgiliau rydych chi'n eu dysgu dros y 3 blynedd gael eu cymhwyso ar draws nifer o sectorau busnes! Cwblheais fy nghwrs gradd ac erbyn hyn rwy'n gweithio i gwmni awyrofod o'r enw Menzies Aviation ar gynllun datblygu rheoli i raddedigion yn Heathrow Llundain, gan weithio'n agos gyda thîm tanwyddau a datblygu busnes y cwmni. Mae'n dangos gall astudio Daearyddiaeth gyflwyno cyfleoedd gwych i chi ar ôl i chi gwblhau eich cwrs gradd a gallwch weithio mewn unrhyw fath o ddiwydiant. Mae'r sgiliau a enillais yn ystod 3 blynedd fy nghwrs gradd yn bendant wedi fy helpu i ddatblygu fel unigolyn ac mae'n dangos sut mae astudio daearyddiaeth yma ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfle gwych y dylid ei gymryd.