Laurence Dyke ar gwch
Laurence Dyke gyda het

Astudiais Ddaearyddiaeth israddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Daeth taith maes ail flwyddyn i'r Alpau yn Awstria â fi yn agos at rewlif am y tro cyntaf. Rwy'n cofio syllu tuag i fyny, wedi fy syfrdanu gan y tirlun hardd, prydferth, a dirgelwch y cyfan. Roeddwn i wedi gwirioni ac yn dewis canolbwyntio ar rewlifeg a newid hinsawdd y gorffennol am weddill fy astudiaethau israddedig.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, des i nôl i Abertawe i astudio ar gyfer PhD, gan ganolbwyntio eto ar rewlifoedd, y tro hwn yn yr Ynys Las. Archwiliodd fy ymchwil hanes rhai o'r rhewlifoedd mwyaf a chyflymaf yma, gan geisio deall sut a pham y maent wedi newid yn y gorffennol fel y gallwn ragweld eu hymddygiad yn y dyfodol. Dilynais fy PhD gyda 3 blynedd yn gweithio yn Copenhagen fel Ymchwilydd Ôl-ddoethurol. Unwaith eto, ymchwiliais i rewlifeg yn yr Ynys Las, ond gyda ffocws ar yr hyn y gallwch ei ddysgu am rewlifau o waddodion morol.

Eleni, rwyf wedi newid gyrfa ychydig, gan ymateb i alwad y gwyllt. Rwyf bellach yn gweithio fel darlithydd ac arweinydd alldeithiau yn yr Arctig a'r Antarctig. Mae hyn yn eithaf amrywiol a gall gynnwys: sgowtio ar gyfer eirth Polar, gyrru cychod, teithiau cerdded blaenllaw, a darlithio am rewlifeg a daearyddiaeth ardaloedd Polar. Caiff bob dydd yn y gwaith ei wario yng nghwmni mynyddoedd iâ a rhewlifoedd enfawr, a dechreuodd popeth ar daith maes Daearyddiaeth Abertawe fwy na degawd yn ôl.