Bryn ar gefn beic modur ar ben bryn uchel yn edrych dros y môr
Bryn ar gefn asyn mewn gwlad dramor
Bryn yn teithio ar gwch ar draws afon dramor

“Rwyf wedi gweithio i ddau Ysgrifennydd Gwladol Llafur, gan ganolbwyntio ar ynni a newid yn yr hinsawdd ac ar hyn o bryd rwy'n cynghori Gweinidog Ynni a Newid Hinsawdd Llafur. Mae fy rôl yn golygu llawer o drafodaeth am ein polisïau hinsawdd ac ynni, gan geisio siapio'r ddadl ar faterion cynaliadwyedd allweddol a rhoi arwyddion i randdeiliaid am ein ffordd o feddwl. Mae'n ymddangos ein bod wedi cychwyn ras arfau newid hinsawdd rhyngom ni a'r llywodraeth nad yw'n beth drwg. Cefais y fraint llwyr hefyd o weithio ar y Maniffesto Llafur, gan ysgrifennu'r drafftiau gwreiddiol o'r bennod ar y newid yn yr hinsawdd, a oedd yn fraint go iawn. ”

 

“Ar ddiwrnod cyffredin, rwy'n deffro ac yn edrych ar y penawdau i weld a oes angen i ni ymateb i unrhyw ddigwyddiadau mawr yn yr hinsawdd neu ynni, yn aml byddwn yn cyfarfod â rhanddeiliaid fel cwmnïau ynni neu gyrff anllywodraethol ac yn cynnal cyfarfodydd polisi drwy gydol y dydd. Rwy'n dwlu ar fy rôl gyda'r amrywiaeth o heriau y mae'n eu cynnig. Fe wnaeth y radd a gefais gan Abertawe fy roi ar ben ffordd i’r rolau hyn, ond fy nghariad at y pwnc a gefais o Abertawe a roddodd y swydd i mi yn y cyfweliad. Mae magu diddordeb gwirioneddol yn y pwnc yn un o'r pethau sy'n gwneud Abertawe mor anhygoel, roedd llawer o'r darlithwyr yn wych ac yn gwneud i chi syrthio mewn cariad â'r pwnc. Cymaint felly, pan fyddwch chi'n mynd am gyfweliad, mae angerdd y pwnc yn dod yn amlwg iawn ac yn ei gwneud yn haws glanio unrhyw swydd. ”

 

“Mae Abertawe yn brifysgol anhygoel am restr hir o resymau, roedd y darlithwyr yn wych ac yn frwdfrydig iawn, roedd rhai ohonynt yn cynghori'r llywodraeth ar bolisi ffoaduriaid, ac roedd un hyd yn oed yn ysgrifennu rhai o adroddiadau IPCC a arweiniodd at Gytundeb Paris - wir yn gwybod eu stwff! Roedd y teithiau maes y gwnaethom eu cynnal yn niferus ac amrywiol ac yn hwyl bob amser. Fel arfer roeddech yn y pen draw yn sefyll mewn cors yn eich esgidiau glaw gyda myfyrwyr eraill yn cymryd samplau mawn sy'n fwy o hwyl nag y mae'n swnio! Cefais gyfle hefyd i fynd i Vancouver a oedd yn hollol anhygoel. Roeddwn wrth fy modd ag Abertawe am y teimlad cynnes a chadarnhaol, roedd y bobl yno'n hyfryd a chefais hi'n hawdd dod o hyd i gyfeillion gwych. Yn ddiweddar, es i briodas rhwng dau o'm ffrindiau yn Abertawe ac rydym yn cyfarfod bob blwyddyn ac yn mynd i Benrhyn Gŵyr, rydw i wedi gwneud cyfeillion am oes ac mae'r diolch i Brifysgol Abertawe! ”

 

Astudiodd Bryn Ddaearyddiaeth yn 2009. Mae'n trydar @BrynKewley