Ymchwilydd Iau yn uned hanes naturiol y BBC

Erbyn hyn, rwy'n ymchwilydd iau yn Uned Hanes Naturiol y BBC ar y rhaglenni Springwatch/Autumnwatch/Winterwatch, a phan nad wyf yn gwneud hyn rwy'n gweithio ar raglenni teledu eraill. Mae gweithio ym maes teledu byw yn rhoi cymaint o wefr ac mae pob dydd yn wahanol. Mae gallu cyfuno fy nghariad at anifeiliaid a bywyd gwyllt gyda hyn yn ei wneud yn well byth.

Bu'r teithiau maes y cymerais ran ynddynt yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe yn uchafbwynt fy nghwrs gradd. Bûm yn ddigon ffodus i ymweld â Vancouver yng Nghanada am bythefnos i astudio'r peryglon naturiol yno, ac yna ymweld â Sikkim yn India i astudio'r bobl leol a'r peryglon naturiol y maent yn eu hwynebu yno. Pe na bawn wedi dilyn y cwrs gradd hwn fyddwn i byth wedi bod i Sikkim am ei fod yn lleoliad mor anghysbell ac anhysbys na fyddwn wedi meddwl am fynd yno. Nid oeddwn wedi bod i Asia o'r blaen felly roedd yr ysgytwad diwylliannol ar gyrraedd yno bron yn anorchfygol, ond y ddwy wythnos hynny oedd yr wythnosau mwyaf prydferth gan ddysgu am ffordd o fyw gwbl wahanol na fyddaf yn ei hanghofio'n gyflym.

Roedd cael y traeth ar y stepen drws yn wych a golygodd gynnal llawer o farbeciwiau a gemau o rownderi ar y traeth. Farsity oedd un o uchafbwyntiau'r flwyddyn, ac roedd gallu gwylio Caerdydd yn erbyn Abertawe ar gae Stadiwm y Mileniwm yn fraint.