astudiaeth ôl-raddedig

Cydnabyddir yr Adran Ddaearyddiaeth, a leolir yng Nghampws Parc Singleton, fel un o'r canolfannau byd-eang mwyaf blaenllaw ar gyfer tynnu ac ymchwilio mewn daearyddiaeth ddynol a chorfforol. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014-2021 (REF), roedd yr adran yn 8fed safle yn y DU ar gyfer effaith ymchwil ac 11eg yn y DU ar gyfer amgylchedd ymchwil. Barnwyd bod amgylchedd ac effaith ein hymchwil yn 100% yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol wedi dyfarnu achrediad i'r MSc Dynameg Amgylcheddol a Newid Hinsawdd ac MSc Gwybodaeth Ddaearyddol a Newid Hinsawdd.

2.5 inch

Ymchwil Daearyddiaeth

A crowd of people, taken from above.
Student sat on a bench
Archebwch Diwrnod Agored

Ymwelwch â ni

Y ffordd orau i ganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn iawn i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch chi'n gallu sgwrsio â'n academyddion, cwrdd â'r myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir diwrnodau agored ôl-radd ein Biowyddorau yng Ngampws Parc Singleton.