Mynyddoedd Vancouver
 Myfyrwyr yn neidio gyda mynyddoedd yn y cefndir

byd o ddarganfyddiad

Archwiliwch ryfeddodau dynol a naturiol Vancouver a British Columbia hardd ar y cwrs maes 14 diwrnod hwn. Gall y rhai sydd â diddordeb mewn daearyddiaeth ddynol ddatblygu eu dealltwriaeth o ddatblygiad amgylchedd adeiledig, amrywiaeth ethnig, twristiaeth a diwydiant creu ffilmiau Vancouver, tra gall daearyddwyr ffisegol archwilio coedwigoedd glaw arfordirol, Delta River Fraser a dysgu am eirlithradau. Bydd myfyrwyr yn cymryd heic drwy Squamish yn dilyn y llwybr Aur, ac yn cael cyfle i fynychu gêm hoci iâ, mynd i sgïo neu chwilio bargen yn y siopau. Ar y cyfan, profiad gwirioneddol fythgofiadwy.

Myfyriwr yn eistedd ar top mynydd yn gwenu
Myfyrwyr yn yr eira
Môr ac awyr yn vancouver - llun yn edrych lawr o fan uchel
myfyrwyr yn eistedd mewn coedwig