Coronafeirws: y diweddaraf
edrych dros y mor a tirwedd mallorca
Myfyrwyr yn edrych dros tirwedd mallorca

Mae Cwrs Maes Mallorca yn wythnos maes preswyl heulog sy'n ymwneud â nodi a diffinio cwestiynau daearyddol ar ynys Balearaidd Mallorca, sy'n enghraifft o ranbarth gydag hinsawdd Môr Y Canoldir. Dim ond 2% o hinsawdd ddaearol y Ddaear sydd wedi'i ddosbarthu fel hinsawdd Môr Y Canoldir ac mae cymhwyso'r sgiliau, gwybodaeth a thechnegau daearyddol perthnasol mewn hinsawdd mor unigryw yn thema allweddol y cwrs. Y nodau cyffredinol yw arsylwi, dadansoddi a chyflawni dealltwriaeth o'r gwahanol dirweddau daearyddol ffisegol - o fynyddoedd calchfaen i draethau tywodlyd, heulog - a nodweddion daearyddol dynol cynhenid ​​Mallorca a Môr Y Canoldir. Bydd myfyrwyr sy'n cymryd y modiwl hwn yn ennill profiad mewn dylunio ymchwil, methodolegau, dadansoddi data a dulliau cyflwyno, gan gynnwys seminarau, posteri ac adroddiadau. Mae'r myfyrwyr sy'n cymryd y cwrs maes hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ffisegol y rhanbarth ac yn cynnal gwaith prosiect arbenigol sy'n briodol i'w diddordebau.

 

 

myfyrwyr yn edrych dros y mor
myfyrwyr yn casglu data
Ochr cliff yn mallorca
myfyrwyr yn casglu a trafod gwybodaeth a data